Vrijwilligers

Inleiding

Met het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis stimuleren en vergroten we de vrijwillige inzet en maatschappelijke participatie van bewoners. We vragen betrokkenheid voor het werk van maatschappelijke en sociale organisaties en streven om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen in het dagelijks leven en bemiddelen tussen bewoners die zich vrijwillig willen inzetten en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. We ondersteunen, adviseren en begeleiden van vrijwilligers, organisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven.

Daarnaast activeren we burgers om mee te doen als buurtverbinder aan www.fijnjetezien.nl en organiseren we laagdrempelige bijeenkomsten voor ontmoeting en educatie. PUSH stimuleert bewonersinitiatieven en sociale cohesie door het betrekken en stimuleren van bewoners bij het realiseren van zowel fysieke als sociale verbeteringen in de buurt. We hebben een maatjes project, waarbij bewoners elkaar onderling ondersteunen zodat er minder beroep wordt gedaan op professionele ondersteuning en een uitleenservice, waarbij door de kosteloze uitleen van spullen het uitvoeren van bewonersinitiatieven wordt gestimuleerd. We stemmen ondersteuning af, naar de vraag ven de bewoners, stimuleren samenwerkingsverbanden en werken intensief samen met onder andere organisaties in de 0-de lijn en organiseren netwerkbijeenkomsten en zorgen voor borging van de activiteiten van actieve wijkbewoners.