Sportteam - Gezonde leefstijl

Vanuit het sportteam dragen we bij aan het verbeteren van de algemene volksgezondheid door gerichte beweegactiviteiten in de wijk en voor vooraf bepaalde doelgroepen: Op de eerste plaats zijn dat jeugd en jongeren, juist omdat interventies in die leeftijdscategorieën bewezen effect kunnen hebben op ‘levenslang sporten en bewegen’. Op de tweede plaats zijn dat senioren.

Het Sportteam richt zich op het versterken van de sociale cohesie door aan de hand van beweegactiviteiten ontmoeting en ontsluiting van contacten in de buurt mogelijk te maken door het koppelen van buurt, onderwijs en sportieve activiteiten, evenals culturele en sociale programma’s. Met georganiseerde (commerciële) sport- en beweegaanbieders wordt gezocht naar gerichte interventies in de buurt, in relatie tot hun bestaande sport- en beweeg aanbod.

Het Sportteam maakt gebruik van bestaande sportcomplexen. Accommodaties, speel- en recreatievoorzieningen en de openbare ruimte. Hierbij wordt afstemming gezocht met de huidige gebruikers van deze accommodaties en voorzieningen. Het Sportteam maakt onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden met gemeentelijke organisaties, welzijn en onderwijs en stemt de werkzaamheden af met alle relevante maatschappelijke partners.

sporthellevoetsluis@stichting-push.nl

0181-316688