Wat doen we?

Stichting PUSH zet zich in voor het zich goed voelen van inwoners in hun omgeving. Daarbij gaan we uit van hun eigen kracht.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn participatie, het ontwikkelen van en gebruiken van talenten, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig kunnen zijn, zorgen voor elkaar, initiatieven durven nemen en het ontstaan van sociale samenhang. Dit doen we door onder andere bewoners te ondersteunen, vrijwilligers te zoeken en te matchen, mensen samen te laten bewegen, mensen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen. We doen dit al meer dan 30 jaar en gebruiken onze ervaring en kennis door in te spelen op specifieke vragen en maatschappelijke ontwikkelingen.

MISSIE
PUSH versterkt je mogelijkheden!

VISIE
PUSH is open en toegankelijk, en streeft naar gelijke kansen, want mee kunnen doen is belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Jongerenwerk:
“Open en toegankelijk voor alle jongeren, want mee kunnen doen is belangrijk!”
Team Sociale cohesie: 
“Sociaal en verbonden zijn, zodat iedereen zich fijn voelt in zijn omgeving!”
Sportteam:
“Voor beweging en bewustwording van een gezondere leefstijl!”
Kindteam
“Gelijke onderwijskansen voor ieder kind zodat iedereen mee kan doen!”

KERNWAARDEN
- Creatief en deskundig: wij zijn creatief door in te spelen op de laatste trends en ontwikkelingen en zijn deskundig binnen ons vakgebied.
- Verbinden en samenwerken: wij zoeken de verbinding met elkaar om samen te werken om doelen te bereiken.
- Betrouwbaar en respectvol: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen en hebben daarbij respect voor ieder individu.
- Aandacht: aandacht voor elkaar, voor de inwoners en ons werk. Oprechte aandacht en tijd.

DOELEN
- Gezondheid: inwoners zijn mentaal en fysiek gezonder;
- Redzaamheid: inwoners doen zelfstandiger mee aan de samenleving;
- Sociale cohesie: inwoners en lokale partijen zijn betrokken bij elkaar en de samenleving en zetten zich ervoor in;
- Leefbaarheid: het is prettiger wonen en leven op Voorne;
- Inclusiviteit: er is meer plek en begrip voor diversiteit in de samenleving.
- Effectievere en efficiëntere ondersteuning: meer ondersteuningsvragen van inwoners worden voorliggend opgepakt en opgelost.

MISSIESTATEMENT
Tevens werken we bij PUSH met de missiestatement rol van welzijn:
1. Handelen en denken vanuit het burgerperspectief;
2. Uitgaan van de krachten en talenten van inwoners en organisaties;
3. Wederkerigheid, samen het verschil maken;
4. Vrijwillige inzet, meer effect met vrijwilligers;
5. Zorgen voor i.p.v. zorgen dat, professionals als coach;
6. Voorkomen is beter dan genezen;
7. Doen wat je zegt, zeg wat je doet;
8. Dichtbij en toegankelijk;
9. Verbindend, benutten van het netwerk;
10. Vertrouwen.

info@stichting-push.nl

0181-316688