Over ons

Inleiding

Stichting PUSH zet zich in voor het welzijn van inwoners in hun buurt, met een focus op hun eigen capaciteiten. Belangrijke principes hierbij zijn actieve deelname, het ontwikkelen en benutten van talenten, het nemen van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, onderlinge zorg, het stimuleren van initiatieven en het bevorderen van sociale samenhang. Dit bereiken we door bewoners te ondersteunen, vrijwilligers te werven en te matchen, gezamenlijke activiteiten te bevorderen, ouders te helpen bij de opvoeding, en het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen. Met meer dan 30 jaar ervaring passen we onze kennis toe om adequaat in te spelen op specifieke behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen.

MISSIE
PUSH versterkt je mogelijkheden!

VISIE
PUSH is open en toegankelijk, en streeft naar gelijke kansen, want mee kunnen doen is belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Jongerenwerk:
“Open en toegankelijk voor alle jongeren, want mee kunnen doen is belangrijk!”
Team Sociale cohesie: 
“Sociaal en verbonden zijn, zodat iedereen zich fijn voelt in zijn omgeving!”
Sportteam:
“Voor beweging en bewustwording van een gezondere leefstijl!”
Kindteam:
“Gelijke onderwijskansen voor ieder kind zodat iedereen mee kan doen!”

KERNWAARDEN
- Creatief en deskundig: wij zijn creatief door in te spelen op de laatste trends en ontwikkelingen en zijn deskundig binnen ons vakgebied.
- Verbinden en samenwerken: wij zoeken de verbinding met elkaar om samen te werken om doelen te bereiken.
- Betrouwbaar en respectvol: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen en hebben daarbij respect voor ieder individu.
- Aandacht: aandacht voor elkaar, voor de inwoners en ons werk. Oprechte aandacht en tijd.

DOELEN
- Gezondheid: inwoners zijn mentaal en fysiek gezonder;
- Redzaamheid: inwoners doen zelfstandiger mee aan de samenleving;
- Sociale cohesie: inwoners en lokale partijen zijn betrokken bij elkaar en de samenleving en zetten zich ervoor in;
- Leefbaarheid: het is prettiger wonen en leven op Voorne;
- Inclusiviteit: er is meer plek en begrip voor diversiteit in de samenleving.
- Effectievere en efficiëntere ondersteuning: meer ondersteuningsvragen van inwoners worden voorliggend opgepakt en opgelost.

MISSIESTATEMENT
Tevens werken we bij PUSH met de missiestatement rol van welzijn:
1. Handelen en denken vanuit het burgerperspectief;
2. Uitgaan van de krachten en talenten van inwoners en organisaties;
3. Wederkerigheid, samen het verschil maken;
4. Vrijwillige inzet, meer effect met vrijwilligers;
5. Zorgen voor i.p.v. zorgen dat, professionals als coach;
6. Voorkomen is beter dan genezen;
7. Doen wat je zegt, zeg wat je doet;
8. Dichtbij en toegankelijk;
9. Verbindend, benutten van het netwerk;
10. Vertrouwen.

ONS TEAM
Wij zijn PUSH! Klik op de foto voor informatie en contactgegevens:

Anja Hollanders
Anneke Parson
Demy Kunst
Derreline Francisca
Diane Amelo
Didem Ilhan
Dionne den Ouden
Ellen van Leeuwen
Elsbeth Fijan
Gulnaz Yildirim
Hind Aroussi
Ingrid Dortland
Jasmijn Tesniere
Jeanine Kuijpers
Jeffrey Emor
Jewel Tauladan
Jose Wille
Karin Boeser
Karin Hill
Katalin Prusinszki
Leen Hoogendoorn
Lisanne Trompper
Lowie Reinders
Manon Koole
Margot Kleijntjens
Marjolein Ronda
Mark van der Haven
Megan Verhagen
Mirella Poelstra
Mirjam Stolk
Natascha Dijkstra
Nedime Ilhan
Nick van Straaten
Nienke Berbee
Patricia Anthonisse
Paul Deur
Pieter de Klerk
Raad van Toezicht
Robin Maltha
Ronald Kohn
Sarra Ben Saad
Saskia de Ruiter
Saskia Tauladan
Thomas Zwaan
Timon Brosky
Tobias Smith
Vertrouwenspersoon
Wouter Zuidervaart